Varför Rödceder?

Varför rödceder?

Till skillnad från andra vanligt förekommande skadedjursbekämpningsmedel dödar inte rödcedern skadedjur. Eftersom produkterna inte innehåller några kemikalier så behöver du inte paketera om ditt hem och ta in på hotell eller hos goda vänner i några dagar.

Rödceder har använts i flera hundra år som bekämpningsmedel mot skadedjur och är 100 % miljövänligt och 100% kemikaliefritt. Skadedjuren tycker till skillnad från människan inte om doften och lämnar därför ditt hem, helt frivilligt!

Rödcedern Juniperus Virginiana är inte allergiframkallande och används normalt sätt för koffertar, skadedjursbekämpning och som ingrediens i parfymer. Vidare används den även i diverse massageoljor och doftoljor.

Eftersom spindlar egentligen inte klassas som skadedjur utan faktiskt ofta gör nytta så vill många inte döda spindlarna utan väljer helt enkelt hellre att fånga dem och sedan släppa ut dem i naturen igen. Det är därför bättre att använda rödcederprodukter är kemikalier eftersom rödcederprodukterna inte dödar spindlarna utan får dem att frivilligt lämna ditt hem.

Rödcederkuber