Städning

Städning

För att skydda sina tillhörigheter mot skadedjursangrepp är det viktigt att hålla rent i de miljöer där föremålen vistas. Fukt får lättare fäste på en smutsig yta än på en ren och fukt kan i sin tur leda till mögelangrepp, i synnerhet om luftcirkulationen inte är god. Det är även mycket lättare lättare att upptäcka spår av skadedjur i en ren miljö än i en smutsig. Om t.ex. trägnagare har varit i farten syns de spår som de lämnar efter sig i form av trämjöl tydligt i en ren miljö. Är det däremot dammigt och smutsigt blir spåren inte lika lätta att upptäcka. Upptäcker man förekomsten av skadedjuren i tid kan man vidta åtgärder och skador på både byggnader och föremål kan förebyggas innan det är för sent.

Trots att spindlar faktiskt är nyttodjur så bör även de hållas efter. Även om spindlarna äter smykryp som inte är önskvärda så spinner som tidigare skrivits de flesta spindelarter nät. I dessa när får både smuts och fukt fäste och det lämnas även ouppätna döda insekter och kryp vilka i sin tur lockar till sig andra djur, däribland skadedjur. Spindlar trivs där det finns mat så har du gott om spindlar och spindelnät hemma så kan det vara en indikation på att det  finns föda, dvs. småkryp, i ditt hem. Ett tips är att avlägsna torkade växter och växtdelar i hemmet då  de drar till sig kryp i jakt på föda.

Börja med att städa hemma, använd gärna mikrofibermopp. Mikrofibermoppen plockar upp nästan allt damm, så även de små äggen från skadedjur. Stryk sedan rödcederolja längs med lister och väggar (i badrummet, eller eventuella kakelplattor i kök) och placera ut rödcederprodukter.

Ett område som ofta glöms bort är skåpet under diskho. Sopen innehåller mycket mums för många skadedjur. Har man dessutom slängt skräp där efter sopning ligger de där och gror och fortsätter att föröka sig. Spindlar trivs även bra i t.ex golvbrunnar som inte används så ett tips är att regelbundet spreja rödcederolja i brunnar som inte ska användas på ett tag.