Om Spindlar

Om Spindlar

Spindlar ingår i gruppen spindeldjur. Spindeln är ett rovdjur och dess viktigaste föda är olika insekter. Kännetecknande för spindlar är att deras kropp kan delas in i två övergripande delar, framkropp och bakkropp, och att de har åtta ben ordnade i fyra benpar. Spindlar är ryggradslösa utan vingar och de har inga tuggande mundelar. Spindlar har istället ett par chelicerer, som kan liknas vid käkar, som används för att hugga byten. Några av världens spindlar saknar giftkörtlar men alla andra spindlar kan injicera gift för att skydda sig själva mot angrepp eller för att döda och bryta ner sina byten. Det är dock endast omkring 200 arter som har ett gift som är starkt nog för att orsaka hälsoproblem för människor. Däremot kan bett från flera större arter vara tämligen smärtsamma trots att de inte orsakar långvariga skador eller problem för hälsan.

På spindelns bakkropp finns så kallade spinnvårtor som spindeln använder för produktion av silkestrådar, vilket är en egenskap som skiljer dem från andra spindeldjur. Silkestråden som spindlarna producerar består av en tunn och stark proteinsträng och den har många olika användningsområden. Många arter använder silkestråden för att spinna nät för att fånga och vira in byten med, men det finns flera spindlar som inte använder spindelnät för att jaga utan endast använder nätet för att klättra, bygga bon, skapa äggsäckar och för att vira in byten.

Spindlar saknar luktsinne och har dålig hörsel samt saknar antenner. För att få information om omgivningen så känner de istället av vibrationer. Svenska spindlar är giftiga men vi människor känner oftast inte giftet, då de flesta spindlar inte har tillräckligt starka käkar för att bita igenom vår hud.

Det finns över 42 000 kända spindelarter i världen. I Sverige finns cirka 680 spindelarter, och ingen av dem är egentligen farlig för människor. Vanliga spindlar som förekommer inomhus är bland annat husspindeln, stor husspindel, fettspindel, allmän mörkrumsspindel, harlekinspindel, bred sektorspindel och olika lockespindlar. Spindlar kan antingen vara kringströvande och utan fångstnät eller mer bofasta och nätbyggare.

Många tycker att spindlar är obehagliga men egentligen klassas spindlar inte som skadedjur utan de gör faktiskt ofta istället nytta genom att fånga andra skadeinsekter som vi människor inte vill ha kring oss. Man ska dock givetvis inte behöva ha spindlar kring sig som försvar mot andra insekter utan har man besvär med spindlar så bör man sanera sitt hem.

Som tidigare är skrivet så är inga av de spindlar som förekommer i Sverige farliga för människor och till skillnad från andra kryp så vill många inte döda spindlarna utan väljer helt enkelt hellre att fånga dem och sedan släppa ut dem i naturen igen. Det bästa sättet att minimera antalet spindlar är att hålla rent och torrt och att förebygga dem genom att använda rödceder. Man kan även installera ett insektsnät för fönster då detta är en naturlig ingång för spindlarna. En smart sak är också att applicera en remsa insektstejp som gör att de fastnar på vägen in eller ställa en malfälla på fönsterbrädet.

Spindlar kommer fram för att jaga på kvällen så kvällstid är bästa tiden för att försöka bekämpa dem.  Malfällorna är bra för dem som vill fånga spindlarna men tycker att det är lite obehagligt och vill hålla ett avstånd till dem. Dessa produkter är väldigt praktiska och effektiva, och de fungerar även för många andra kryp.

 spindel1 spindel5spindel