Spindlar arter

Det finns omkring 42000 spindelarter i världen och av dem lever ca 730 i Sverige. Spindlar är en ordning (Araneae) i klassen spindeldjur (Arachnida). Spindeldjur delas in i tolv ordningar och förutom spindlar är även skorpioner, kvalster och fästingar spindeldjur. Det finns över 85000 kända arter av spindeldjur.

Spindeldjur har åtta ben, till skillnad från insekter som oftast har sex ben. Spindeldjurens kropp skiljer sig också från insekternas, genom att den är tvådelad istället för tredelad. Längden hos spindeldjur varierar från mindre än en millimeter till över 20 centimeter. Spindeldjur har inga antenner. Däremot har de mellan två och tolv orörliga punktögon.