Historia

Rödcederns Historia

Rödcedern Juniperus Virginia användes redan av urinvånarna, de gamla indianerna. Det var dock inte förrän nybyggarna började använda koffertar av rödcederträ som man började inse dess värde som malmedel mot skadedjur.

Rödcedern hade tidigare varit ett populärt träslag att använda dels på grund av dess goda egenskap mot röta, dels på grund av dess fräscha doft men även för dess fina färg.

Rödcederoljan används främst i parfymtillverkning (bl.a. i Calvin Kleins senaste parfym, CK IN2U). Under antiken lärde sig de gamla grekerna extranahera oljan främst för att gnida in garderober i syfte att förstärka cederträet då den ansågs hjälpa mot mal men även för att sprida ut på fälten för att bekämpa skadedjur. Denna användningskombination är något som fortsatt in i våra dagar och idag är Rödcedern Juniperus Virginiana välanvänd som malmedel runt om i världen. Försöken om att få rödcedern att växa i andra områden och länder har varit många men trots detta har man inte lyckats få den att växa på andra platser i världen.

I våra dagar brukar rödcederträ slarvigt kallas för sandelträ. Dock är användningsområdena för sandelträolja helt andra.

Rödcedern Juniperus Virginiana är inte utrotningshotad rödcederträart.