Bred sektorspindel

Bred sektorspindel

Zygiella x-notata

Denna spindel är normalt gråbrun med ett gråaktigt ekbladsliknande mönster på bakkroppen. Den tillhör hjulspindlarna vilka spinner hjulliknande fångstnät. Den har fått sitt namn för att det cirkelformade nätet har en tom sektor upptill. Signaltråden som löper från centrum av nätet delar sektorn i två delar. Spindeln lägger ett femtiotal ägg i en kokong i vrår och hörn och ofta täcks kokongen med ett tätt nät av vita trådar.

sektorspindel