Rödceder och graviditet

Rödceder och Graviditet

Rödcedern Juniperus Virginiana är inte skadlig för vare sig foster eller moder.

Just denna rödceder är en aktiv ingrediens i många hudvårdsprodukter då den anses ha en lugnande effekt på människor och våra husdjur. Trots detta vill vi be havande kvinnor att inte använda rödcederprodukter tills havandeskapet är avslutat. Detta då det inte finns tillräckligt mycket forskning runt graviditet och rödcedern Juniperus Virginiana.

Följ hellre övriga rekomendationer om städningi förebyggande syfte under tiden. kombinera detta med en malfälla och vakuumförvaring.