Hem

Spindlar

Rödcederolja är ett effektivt sätt att bekämpa spindlar på.

Spindlar är djur som ingår i gruppen spindeldjur. Spindeln är ett rovdjur och dess viktigaste föda är olika insekter. Kännetecknande för spindlar är att deras kropp kan delas in i två övergripande delar, framkropp och bakkropp, och att de har åtta ben ordnade i fyra benpar. Spindlar är ryggradslösa utan vingar och de har inga tuggande mundelar. Spindlar har istället ett par chelicerer, som kan liknas vid käkar, som används för att hugga byten. Några av världens spindlar saknar giftkörtlar men alla andra spindlar kan injicera gift för att skydda sig själva mot angrepp eller för att döda och bryta ner sina byten. Det är dock endast omkring 200 arter som har ett gift som är starkt nog för att orsaka hälsoproblem för människor. Däremot kan bett från flera större arter vara tämligen smärtsamma trots att de inte orsakar långvariga skador eller problem för hälsan.

Det finns över 42 000 kända spindelarter i världen. I Sverige finns cirka 680 spindelarter, och ingen av dem är egentligen farlig för människor. Vanliga spindlar som förekommer inomhus är bland annat husspindeln, stor husspindel, fettspindel, allmän mörkrumsspindel, harlekinspindel, bred sektorspindel och olika lockespindlar. Spindlar kan antingen vara kringströvande och utan fångstnät eller mer bofasta och nätbyggare.

Här kan du läsa allting du behöver veta om spindlar och hur du förebygger dem i ditt hem.

spindel7