Spindlar

Spindlar är djur som ingår i gruppen spindeldjur. Spindeln är ett rovdjur och dess viktigaste föda är olika insekter.

Kännetecknande för spindlar är att deras kropp kan delas in i två övergripande delar, framkropp och bakkropp, och att de har åtta ben ordnade i fyra benpar. Spindlar är ryggradslösa utan vingar och de har inga tuggande mundelar. Spindlar har istället ett par chelicerer, som kan liknas vid käkar, som används för att hugga byten.

Några av världens spindlar saknar giftkörtlar men alla andra spindlar kan injicera gift för att skydda sig själva mot angrepp eller för att döda och bryta ned sina byten. Det är dock endast omkring 200 arter som har ett gift som är starkt nog för att orsaka hälsoproblem för människor. Däremot kan bett från flera större arter vara tämligen smärtsamma trots att de inte orsakar långvariga skador eller problem för hälsan.

Här kan du läsa allting du behöver veta om spindlar och hur du blir av med dem i ditt hem.

spindel7